dimarts, 22 de desembre de 2009

Conferència G. Orozco - Importància del LLenguatge audiovisual.
Ja fa uns quants dies, potser setmanes si no mesos que a classe de COED vàrem escoltar la conferència de Guillermo Orozco, vaig agafar un quants apunts, però s'havien quedat a la carpeta, ja tocava doncs recordar l'exposició d'aquesta eminència en el món del llenguatge audiovisual.

Abans de començar a tractar els temes més destacats del seu discurs, només esmentar que G. Orozco, entre altres coses, és Doctor en Educació de la Universitat de Harvard i catedràtic de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Guadalajara, Mèxic, país on va néixer.
Ha escrit diversos llibres un dels més destacats és "Televisión y audiencias, un enfoque cualitativo"

El que vull destacar del que vam poder escoltar és el següent:

...primer de tot, sabem veure la televisió?...
  • Ningú ens ha educat a veure la televisió, el llenguatge audiovisual no ha estat acompanyat d'aprenentatge, per tant és un llenguatge universal.
  • Però veure la televisió requereix un aprenentatge ja que és una representació de la realitat. Des del precís instant que la càmera comença a gravar, ja existeix una representació de la realitat.
...de qui és feina?...
  • L'educació amb els mitjans requereix diverses parts implicades. Les més importants són la família i l'escola, ja que tota relació dels infants amb els mitjans ha de ser gestionada o mediada per aquestes dues institucions socials.
  • Els costums i rituals de cada casa afectaran les relacions dels joves amb les pantalles.
...els mitjans eduquen?

  • Encara que ells ho neguin eduquen, i per desgràcia molt...Els hem d'obligar als mitjans a ser responsables ja que encara que no ho vulguin, o no en siguin conscients, estan educant.
...què podem fer?

  • Ens cal aprofitar el potencial dels mitjans i les tecnologies en l'àmbit educatiu.
  • A la imatge no se li dona el reconeixement expressiu i comunicatiu, en moltes vegades tan sols completa el llibre de text del professor.
  • Hem de potenciar la lògica audiovisual, i l'aprenentatge mitjançant la tecnologia d'eines pedagògiques.
  • Cal que desenvolupem una pedagogia dels mitjans de comunicació, una alfabetització dels mitjans de comunicació.
  • Ser autodicacta no és suficient en aquest món, cal l'ajuda dels mediadors.
Per acabar us adjunto un enllaç al llibre "Televisión y audiencias, un enfoque cualitativo" escrit l'any 1996.

Llibre "televisión y audiencias, un enfoque cualitativo"


Com a conclusió personal, afegiré que estic molt d'acord amb el Sr. Orozco. Ens cal una pedagogia sobre els mitjans de comunicació. Dit això, també vull remarcar, que no és fàcil. Com bé diu, els costums i rituals de casa marquen la relació dels infants amb la televisió, i veig difícil que algunes famílies es posin a educar als seus fills just en el moment que han estat esperant durant tot el dia...posar-se davant la tele, per precisament, no haver de fer res...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada